6. Simplex ve Röle Üzerinden Görüşme

SIMPLEKS GÖRÜŞME

İki telsizin doğrudan doğruya aynı frekans üzerinden haberleşmesidir. Bu tür görüşmelere simpleks (yakın kanal görüşme) adı verilir. Telsiz cihazının çıkış gücü, yükseklik, açık alan, arazi koşulları ve hava durumu telsizin ulaştığı mesafeyi etkiler. El telsizlerinin iletim mesafesi çıkış gücünün düşük olması, anten vb. nedenlerden dolayı daha kısadır.

RÖLE İLE GÖRÜŞME

El cihazları ile uzun mesafede görüşme yapabilmenin bir yolu da röle (repeater) ile görüşmektir. Röle istasyonları olabildiğince yüksek tepelere konuşlandırılır. Röle, kendisine ulaşan bilgiyi frekansını değiştirerek eş zamanlı olarak yeniden yayınlar. Alandaki telsizler birbirleri ile direk görüşemez; rölenin tekrarladığı bilgileri alabilir. Bu sayede birbirini doğrudan göremeyen cihazların haberleşebilmesi de mümkün olur. Röle istasyonu, gelen sinyali belirli bir frekanstan alır. El cihazına kıyasla çoğunlukla daha güçlü olarak başka bir frekanstan yayınlar. Alma ve gönderme işlemi, alma- gönderme frekans çifti kullanılarak yapılır. (RX-TX)

VHF Bandı için

Gönderme RX: 145.000 MHz – Alma TX: 145.600 MHz (-0.600 MHz)

UHF Bandı için

Gönderme RX: 439.175 MHz– Alma TX: 431.575 MHz(-7.600 MHz)

Rölenin kapsama alanı rölenin gücüne, konumuna ve coğrafik koşullara bağlıdır. Röle üzerinden haberleşme yapacak istasyon sayısı çok olduğunda, röle frekanslarının mecbur kalınmadıkça haberleşme için kullanılmaması ve temel olarak buluşma noktası olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle birbiri ile doğrudan haberleşme menzili içinde bulunan amatörler, simpleks frekanslarda haberleşmeyi tercih etmelidir.