10. Fonetik Alfabe Nedir?

Amatör telsizcilikte kullanılan fonetik alfabenin ne olduğunu ve ne işe yaradığını bu yazımızda açıklamaya çalışacağız. Fonetik alfabe, alfabenin her harfini temsil eden bir kelimeden oluşmaktadır. Örneğin “B” harfi “Bravo” kelimesi ile temsil ve telaffuz edilmektedir. Sözcükler harf adlarından daha fazla ses veya hece içerdiklerinden alıcı operatör tarafından harfin daha kolay tanımlanmasına veya ayırt edilmesine yardımcı olunmaktadır.

            Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) fonetik alfabesine dayanan standart bir fonetik alfabeyi 1959 yılında kabul etmiştir. Bu fonetik alfabe, II. Dünya Savaşı’nı takip eden birkaç yıl içinde değişen, gelişen ve uluslararası kabul edilebilirliği artan bir alfabedir. Özellikle uluslararası görüşmelerde standartlaşan bu alfabenin kullanılması amatör telsizcilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Standart olmayan fonetik kullanımı ise anlam karmaşasına neden olabilmektedir. Örneğin, “J” için “Japonya”, “A” için “Amerika” ve “I” için “İtalya” kullanılması, bu ülke adlarının, operatörün konumu olarak yanlış yorumlanmasına yol açabilir.

            Alışılmadık veya nadiren kullanılan kelimeleri ve terimleri anlamak ve yorumlamak bazı koşullarda zor olabilmektedir. Örneğin HF (High Frequency) bandında yapılan muhaberelerde, kötü atmosferik koşullar altında zayıf gelen sinyaller ve çevredeki enterferans kaynakları nedeniyle alınan sesin kalitesi düşmektedir. İyi koşullarda bile birçok kelime ve alfabetik karakter (B, C, D, E gibi…) kulağa benzer gelmektedir. Telsiz operatörlerinin istasyon tanımlaması, ilgili operatör adı ve konumunu alabilmek için fonetik alfabeyi düzenli olarak kullanmaları bu sorunun aşılmasını sağlamakta ve daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmaktadır.*

            Amatör telsizciler kendi ülkeleri içerisinde haberleşme yaparken ulusal fonetik alfabeyi de kullanabilmektedir. Uluslararası fonetik alfabenin daha yaygın kullanılması nedeniyle ulusal fonetik alfabe çok sık kullanılmamakta birlikte ülkemizde geçerli olan ulusal fonetik alfabeye aşağıda yer verilmiştir. 

*Kaynak: https://hamradioschool.com/t2c03-standard-phonetic-alphabet-2/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir