2. Kademe Eğitim Testi

Lütfen soruları cevaplamaya geçmeden önce eğitim sunumunu izleyiniz.

0%

İki telsiz arasında herhangi bir aktarıcı olmadan doğrudan yapılan muhabereye ne denir?

Correct! Wrong!

2 metre bandının FM modülasyonda genel çağrı frekansı hangisidir?

Correct! Wrong!

Amatör telsizcilerin daha uzak mesafelerle simplex görüşmek için kullandıkları modülasyon türü nedir?

Correct! Wrong!

Elle frekans girilebilen telsizlerde ekrana frekansı yazmak için kullanacağınız mod hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir frekanstan aldığı sinyalleri eşzamanlı olarak başka bir frekanstan yayınlayan istasyona ne ad verilmez?

Correct! Wrong!

Telsizimize VHF röle frekansı ayarlamak için girmemiz gereken shift ve offset değeri hangi şıkta doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Ülkemizdeki amatör telsiz rölelerinin birçoğunda kullanılan dinleme (rx) ve gönderme (tx) tonu (CTCSS) hangisidir?

Correct! Wrong!

Telsiz üzerinden gönderme (tx) yapmak için basılı tutmamız gereken ve mandal diye tabir edilen butonun ismi nedir?

Correct! Wrong!

8. bölgede seyahat eden 5. bölge amatörü bir kişi çağrı işaretinin sonuna aşağıdakilerden hangisini eklemelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi muhabere yaparken kaçınılması gereken hususlardan biridir?

Correct! Wrong!

Muhabere yaparken karşı istasyona verilen okunabilirlik raporu hangi değerler arasında verilir?

Correct! Wrong!

Daha çok VHF ve HF bantları için kullanılan ve radyo dalgalarının atmosfer içindeki yayılımını ifade eden terim nedir?

Correct! Wrong!

Amatör telsizcilerin yönlü antenlerini çevirecekleri yönü tespit etmek için kullandıkları haritaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz sistemi barındıran ve amatör telsizcilerin birbirleriyle QSO yapmalarını sağlayan uydulara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Locator haritasına göre KM69KX konumu hangi ilimiz sınırları içerisindedir? (https://k7fry.com/grid/)

Correct! Wrong!

Amatör telsizcilerin radyo dalgalarını ay yüzeyinden yansıtarak yaptıkları muhabere türüne verilen kısa isim nedir?

Correct! Wrong!

Amatör Telsizcilik 2. Kademe Eğitimi Soruları
LÜTFEN BİRAZ DAHA DİKKAT

DAHA ÇOK ÇALIŞMALISIN 🙁
UMUT VADEDİYORSUN

BAŞARILISIN 🙂
TEBRİKLER

ÇOK BAŞARILISIN 🙂