Hakkımızda

Derneğimiz amatör telsizciliğe gönül veren bir grup amatör telsizci tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara’ da kurulmuştur.

MİSYONUMUZ
Kesintisiz iletişim yollarından biri olan amatör telsizcilik alanında çalışmalar yaparak insanlığa fayda sağlamak.

VİZYONUMUZ
Yenilikçi yönüyle amatör telsizciliğin geliştirilmesine ve yaygınlaştırmasına öncülük eden bir kuruluş olmak.

AKRAD yönetimi ve üyeleri yaptıkları her faaliyette amatör telsizciliğin dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş kurallarına ve amatörlük ruhuna uygun hareket ve amatörleri sürekli teşvik eder. Amatörlerle ilgili mevzuatın gelişmesine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunurlar.

AKRAD yapmış olduğu çalışmalarda istişare ve gönüllülük gibi ortak değerlere önem verir, bununla birlikte nihai kararları kendi içinde özgürce alır ve uygular. Paydaşlardan gelen fikir ve önerileri kendi temel değerleri ışığında değerlendirir.

AKRAD gerek paydaşları gerek dünya amatörleri ile yapmış olduğu ortak çalışmalarda, bu kişiler üzerinde güvenilir STK duygusunun oluşması için gerekli çalışmaları yapar. Her türlü çatışmadan özenle kaçınır, paydaşlar ve amatörler arasında önyargısız ve tarafsız davranır.

AKRAD faaliyetlerinde özgünlüğe, öncü çalışmalara, verimliliğe ve yenilikçi olmaya önem verir.

AKRAD gelişen amatör telsizcilik yöntemleri konusunda sürekli eğitimler düzenler, eğitimlerini uygulamalarla pekiştirir. Amatörlük sahasındaki değişim ve gelişimi takip eder. Amatörlüğe teşvik edici çalışmalar yapar.

AKRAD insanların varoluş temelinde sahip olduğu temel ortak değerlere önem vererek iyi niyet kuralları çerçevesinde işbirlikleri yapar, paylaşımcıdır.

Amatör telsizcilik çalışmaları gönüllü katkı ve amatörlük ruhu ile yürüyen çalışmalar olduğu için bu sınırlar içinde kalmaya özen gösterilir.

STRATEJİK PLAN BULUNMAKTADIR.