A-B- Sınıfı İşletme Soru Bankası
0%

Greenwich‟te tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?

Correct! Wrong!

RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade eder?

Correct! Wrong!

Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan “Burası TA2CP” gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?

Correct! Wrong!

Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (CONTEST) gayesi nedir?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?

Correct! Wrong!

IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda haberleşme yapılması hatalı olur?

Correct! Wrong!

Amatör tekrarlayıcı (Repeater / Röle) istasyonları ne amaçla kullanılır?

Correct! Wrong!

Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?

Correct! Wrong!

144.0 – 144.1 Mhz‟ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

Correct! Wrong!

Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

Correct! Wrong!

QRS kodunun anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK‟nın hecelemesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

Correct! Wrong!

Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslararası saat sistemi kullanılır?

Correct! Wrong!

Simplex çalışma sisteminde, aynı anda:

Correct! Wrong!

Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?

Correct! Wrong!

Verici çıkış test ve kontrolleri sırasında, havada gereksiz karıştırmalara sebep olmamak için ne kullanılır?

Correct! Wrong!

Türkiye‟deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan “IARU ZONE 20” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Correct! Wrong!

Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?

Correct! Wrong!

TA2EX/3 çağrı işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Telsiz telgraf haberleşmesinde “beni duyabiliyor musunuz?” sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle ifade edilir?

Correct! Wrong!

Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Radyo sinyallerinin yayılmasında kullanılan kritik açı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Çağrı işaretinin başında DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz telgraf haberleşmesi için istasyon açıldığında yapılacak ilk işlem:

Correct! Wrong!

Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN ( yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

Telsiz haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Telsiz telgraf haberleşmesinde “istasyonunuzun tam olarak yeri neresidir” sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile sorulur?

Correct! Wrong!

RTTY kısaltması neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

QSL kartları ne için kullanılır?

Correct! Wrong!

Amatör telsizciler tarafından kullanılan telgraf kodu hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir transmisyon hattı çeşididir?

Correct! Wrong!

20 m amatör bandı hangi frekans aralığındadır?

Correct! Wrong!

Herhangi bir alıcının S metre‟sinde okunan değer neyi belirler?

Correct! Wrong!

Bir elektromağnetik dalganın polarizasyonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Correct! Wrong!

İstenmeyen radyasyonların ayarlanmış bir antenden yayılma riskini minimum yapabilmek için ne yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

435 Mhz de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir. Bunun neticesinde TV de:

Correct! Wrong!

HF çalışması, yakınındaki bir TV alıcısını enterfere edebilir. Enterferensa neden olan sinyaller aşağıdakilerden hangisiyle TV ye ulaşır?

Correct! Wrong!

CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?

Correct! Wrong!

Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne kadar uzağa yetiştirilmelidirler?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Greenwich‟te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

Correct! Wrong!

30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

Correct! Wrong!

Frekansı değiştirdiğinizi belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

Correct! Wrong!

Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız, ne yapmalısınız?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadece uzak mesafe istasyonlarında genel bir çağrıdır?

Correct! Wrong!

“CQ contest CQ contest this is TA2KA” gibi bir çağrı hangi anlama gelir?

Correct! Wrong!

TB3CTR‟nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

Correct! Wrong!

VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde gerçekleşir?

Correct! Wrong!

Crossband ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?

Correct! Wrong!

VK çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika‟ya aittir?

Correct! Wrong!

OSCAR kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

SK4UZ çağrı işaretinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıldır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ulusal saati ifade eder?

Correct! Wrong!

QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde “meşgulüm” ifadesinin Q kodu karşılığıdır?

Correct! Wrong!

1810 -1850 Khz frekans bandı, hangi sınıf amatör telsizciler için verilmiştir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA1BT gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan bir başka yerde saat kaç olacaktır?

Correct! Wrong!

31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra‟da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?

Correct! Wrong!

14 Mhz amatör bandını tek başına kullanabilme izni, hangi sınıf amatör telsizcilik belgesi sahiplerine tanınmıştır?

Correct! Wrong!

B sınıfı amatör telsizcinin kullanamayacağı frekanslar aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA6YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

AFET kelimesinin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

Correct! Wrong!

“Uplink” kavramı neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “Radyo yayın enterferansı” anlamına gelir?

Correct! Wrong!

PY çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

QSX‟ in uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

QRT kodunun manası nedir?

Correct! Wrong!

QRZ kodunun manası nedir?

Correct! Wrong!

73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama karşılık gelir?

Correct! Wrong!

10100 - 10150 Khz frekans bandına müsaade edilen azami çıkış gücü (PEP) ne kadardır?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB3CCW gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

Correct! Wrong!

40 m bandı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?

Correct! Wrong!

TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

LA çağrı işareti ön eki hangi ülkeye aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya‟ya aittir?

Correct! Wrong!

BTK‟ nın uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?

Correct! Wrong!

Amatör istasyonunuzu bir “SOS” veya “MAYDAY” sinyali göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “selamlar” anlamına gelmektedir?

Correct! Wrong!

Greenwich‟de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerek olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?

Correct! Wrong!

Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu onaylatmak için gönderilen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book) aşağıda belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur?

Correct! Wrong!

QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

CALL SİGN kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

QSV kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

QRZ kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

MAYDAY kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir?

Correct! Wrong!

Herhangi bir istasyon çağrıldığında ve bağlantı kurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Correct! Wrong!

LZ çağrı işareti aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Avrupa kıtasına aittir?

Correct! Wrong!

Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısalmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısalması neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

TELSİZ kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre açılımı nedir?

Correct! Wrong!

QSY‟ nin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde kullanılan „BK‟ kısaltması ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

UR‟ kısaltmasının anlamı nedir?

Correct! Wrong!

A sınıfı belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810 - 1840 Khz band aralığındaki verici çıkış gücü ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

A1A‟ nın anlamı nedir?

Correct! Wrong!

J3E‟ nin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

6 metre band içindeki frekans hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?

Correct! Wrong!

20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılabilir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde AZOT kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde SAYI kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde YENİ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde NOTA kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde GRUP kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde FİLE kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde BARAJ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde ONUR kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde TAH kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde ESKİ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde AK kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

7000 – 7100 Khz Frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisindedir?

Correct! Wrong!

VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?

Correct! Wrong!

Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Amatör Telsiz Hizmetinin beş amacından iki tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?

Correct! Wrong!

Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

Correct! Wrong!

3.5 Mhz‟de hangi amatör band kullanılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır?

Correct! Wrong!

Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz?

Correct! Wrong!

Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?

Correct! Wrong!

Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?

Correct! Wrong!

CQ‟ nun bir çağrısına cevap verirken neyi göndermelisiniz?

Correct! Wrong!

50.0 – 50.1 Mhz‟ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

Correct! Wrong!

Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

PSK ne demektir?

Correct! Wrong!

A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenlenmeler Soru Bankası
0%

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsiz Dernekleri için verilen çağrı işaretinde son ekin ilk harfine hangi harf verilir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, B ve C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olanların çağrı işareti hangi ön ek ile başlar?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işaretlerinde son ekin ilk harfinde hangi harf kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara verilen çağrı işaretinin son ekin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmemesi, organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi, bölge değişikliği gibi durumlarda çağrı işareti kaç yıl süre ile tahsis edilemez?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin özel etkinliklerinde kullanılmak üzere çağrı işareti kaç gün tahsis edilir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Sınavına girme yaşı kaçtır?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Lisans düzeyinde hangi bölüm de okuyan adaylar teknik konulardan sınava tabi olmazlar?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A ve B sınıfı için oluşturulan 50 sorudan en az kaç puan alanlar A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazanır?

Correct! Wrong!

Amatör Telsiz İstasyonunun frekansını, gücünü ve emisyonunu gösteren ulusal yönetmelik hangisidir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kimlere verilmez?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazananlardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye’de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yabancılara geçici olarak tahsis edilen çağrı işaretinin süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin süresinin dolması halinde yenilenmesi sırasında T.C. vatandaşlarından hangi belge istenmez?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesinin süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesi almak isteyenlere düzenlenecek olan çağrı işaretinde, bölge numarasından sonra hangi numara verilir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yasaklanan uygulamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde Çağrı işareti hangi durumlarda iptal edilmez?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, amatör telsizcilik sınavında sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kâğıtları iptal edilir. Kopya çekenler ne zaman tekrar sınava girebilir?

Correct! Wrong!

AMPR aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 43. maddesi gereği Amatör Telsizcilik Sınavını yapma ve belge verme işlemleri hangi kuruluşa devredilmiştir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM1KABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM2SABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik sınavları yılda en az kaç kez yapılır?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kaç yılda bir yenilenir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangileri Amatör Telsizci olamazlar?

Correct! Wrong!

Türkiye, ITU’ ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitelerini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiye ne denir?

Correct! Wrong!

Amatör Telsizcilik sınavı, aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

Correct! Wrong!

Erzincan’da deprem afeti sırasında kurulan bir istasyonda hangi çağrı işareti kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Geçici olarak Almanya’dan ülkemize gelen ve Antalya’da telsiz haberleşmesi yapmak isteyen DL5YCQ çağrı işaretli A sınıfı bir amatör telsizci, haberleşmesinde hangi çağrı işaretini kullanır?

Correct! Wrong!

ITU tarafından Türkiye’ye tahsis edilmiş ve amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan çağrı işareti ön ekleri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10450 - 10452 Mhz frekans band aralığını kullanma müsaadesi, hangi amatör telsizcilik belgesine verilmiştir?

Correct! Wrong!

Bir Amatör Telsiz İstasyonunda aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılabilir?

Correct! Wrong!

ECC ne anlama gelmektedir?

Correct! Wrong!

HAREC belgesi Türkiye’de hangi sınıf Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?

Correct! Wrong!

IARU’nun açılımı nedir?

Correct! Wrong!

CEPT’ in hangi tavsiye kararı Amatör İstasyonların CEPT ve CEPT üyesi olmayan ülkelerde sadece geçici olarak kullanılmasını göz önüne alır?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işareti kaç bölümden oluşur?

Correct! Wrong!

ITU’ nun amacı nedir?

Correct! Wrong!

CEPT’ in hangi tavsiye kararı uyumlaştırılmış Amatör Radyo Sınavı Belge düzenlemelerini mümkün kılar?

Correct! Wrong!

Amatör Telsizcilik Belgesi hangi dillerde düzenlenmelidir?

Correct! Wrong!

Amatör Telsizcilik Belgesinde hangi bilgiler aranmaz?

Correct! Wrong!

ITU Telsiz Regülasyon Kitabının hangi bölümü Amatör Telsiz düzenlemelerini içerir?

Correct! Wrong!

CEPT ECC 89 raporu neyi tanımlar?

Correct! Wrong!

ITU’ nun 25. maddesi neyi kapsar?

Correct! Wrong!

ITU’ nun açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Uluslararası düzenlemelerde CEPT’ e göre kaç çeşit Amatör Radyo Lisansı vardır?

Correct! Wrong!

CEPT’ in T/R 61- 01tavsiyesine göre Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancılar, ülkemizde 3 aydan az süre ile kaldıkları zaman kendi çağrı işaretini nasıl kullanmalıdır?

Correct! Wrong!

CEPT’ in açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan, özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel Telsiz Sistemleri yönetmeliğinin yayınlanması ile hangi yönetmelik yürürlülükten kaldırılmıştır?

Correct! Wrong!

Amatör Radyo Planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

B sınıfı amatör telsizciler bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda ve nezaretinde:

Correct! Wrong!

Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında, kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere ne denir?

Correct! Wrong!

Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere en çok bir yıla kadar verilen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Amatör telsizcilik haberleşmesinde izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekansları gösteren plan ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz haberleşmesi kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere ne denir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre sorumlu operatör kimdir?

Correct! Wrong!

Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemlere ne denir?

Correct! Wrong!

SWL’ nin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

ERO’nun açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına tahsis edilen ön ek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin çağrı işaretinde kullanılan bölge bölge sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

A-B Sınıfı Teknik Soru Bankası
0%

Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Correct! Wrong!

Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Correct! Wrong!

1 W ve 1 Mohm ‘luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?

Correct! Wrong!

SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?

Correct! Wrong!

Bir süperheterodin alıcı 880 Khz‟e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?

Correct! Wrong!

455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz‟i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?

Correct! Wrong!

Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?

Correct! Wrong!

Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir. Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?

Correct! Wrong!

Bir verici istasyonunun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir. Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?

Correct! Wrong!

10 Mhz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Trap (kapanlı) antenin kullanım avantajı nedir?

Correct! Wrong!

Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Paralel bağlı 12 pf, 15 pf ve 20 pf’lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?

Correct! Wrong!

İletim halinde olan bir germanyum diyod’un uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS) değeri 200 volt’tur. Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor. Aynı gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Correct! Wrong!

Toprak (yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

Correct! Wrong!

Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini etkilediği bilinmektedir. Bu etkinin periyodu ne kadardır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

Correct! Wrong!

Fading olayı nasıl oluşur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

Correct! Wrong!

Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:

Correct! Wrong!

Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

RF akımları ile çalışan bir elektronik cihaz:

Correct! Wrong!

144 Mhz’in üçüncü harmoniği aşağıdaki bandlardan hangisine düşer?

Correct! Wrong!

Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:

Correct! Wrong!

Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir

Correct! Wrong!

Bir yapay yük üzerine uygulanan RF akımı ölçülmek istenirse, aşağıdaki ampermetre tiplerinden hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?

Correct! Wrong!

Bir thermocouple elemanı ile:

Correct! Wrong!

Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:

Correct! Wrong!

Mili (m) kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?

Correct! Wrong!

Bir tümleşik devre:

Correct! Wrong!

Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Correct! Wrong!

Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:

Correct! Wrong!

QUAD antenin bir kenarı:

Correct! Wrong!

10 Mhz’de yayın yapan bir telsiz verici anteninin boyu λ / 4 (çeyrek) dalga boyuna göre kaç cm olması gerekir?

Correct! Wrong!

Bir osiloskop’ un dikey (Y) girişi neyi gösterir?

Correct! Wrong!

Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebien yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4700 ohm’ luk bir direncin toleransı %10’dur. Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur. En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

1mH lik bir bobin, 1uF lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?

Correct! Wrong!

3.73 Mhz deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir?

Correct! Wrong!

SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?

Correct! Wrong!

300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

12,5 V luk bir besleme kaynağı, çıkış gücü 90 Watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır. Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir. Bu amplifikatörün verimi nedir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

10 uF lık iki kondansatör 10V, 1 Khz lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır. Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Yarım dalga dipol antenin fiziki uzunluğu 81 m. olduğuna göre vericinin yayın frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Bir kondansatörün değeri yalıtkan maddenin dielektrik sabiti ile hesaplanır. Mikanın dielektrik sabiti 6, kâğıdın ise 2 dir. Mika ve kâğıt dielektrikli kondansatörler hangi değerler bölgesinde kullanılır?

Correct! Wrong!

5 Khz’lik bir giriş verilen frekans çoğaltıcıdan 60 Khz’lik bir çıkış istenirse, aşağıdaki katlardan hangisine ihtiyaç duyulur?

Correct! Wrong!

İyonosferde, yaz aylarında en düşük iyonizasyon derecesine sahip tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Hangi tip antenler dörtlü, kısa dalga ve çanaktır?

Correct! Wrong!

VHF II bandında (88-108 Mhz) yayın yapabilmek veya dinlemek için kullanılacak olan bir dipol antenin fiziki uzunluğu nedir? ( f= 98 Mhz alınız)

Correct! Wrong!

Taşıyıcı frekansı 7 Mhz olan bir AM istasyon yayınında ses frekansının 7 Khz olması durumunda, yan bant frekanslarının değerlerini hesaplayınız?

Correct! Wrong!

3000 Khz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 Khz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir telsiz alıcısının seçiciliği:

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Bir SWR ölçerdeki hangi değer, anten ve besleme hattı arasında mükemmel bir empedans uyumunu gösterir?

Correct! Wrong!

Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?

Correct! Wrong!

Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Üç elemanlı yagi antende elemanlar aynı uzunlukta değildir. En uzundan en kısaya göre sıralarsak:

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

R ohm'luk bir direnç üzerine frekans modülasyonunun oluşturacağı güç hangi formülle ifade edilir? ( Ac taşıyıcı genliği)

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

0.2 H endüktansa sahip olan bir şok bobininin 100 Hz‟deki reaktansı yaklaşık olarak kaçtır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

0.1 H'lik bir bobinin tel direnci 10 ohm'dur. 50 Hz‟de bu bobinin eşdeğer empedansı nedir?

Correct! Wrong!

Dengeli modülatör çıkışında: (SSB vericide)

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi merkez beslemeli yarım dalga dipol antendeki gerilim ve akım diyagramıdır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Radyo ufku ne demektir?

Correct! Wrong!

15 pf‟lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28.2 Mhz‟e ayarlanmıştır. L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 Mhz‟e indirmek için mevcut kondansatöre kaç pf'lık kondansatör, ne şekilde bağlanmalıdır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

λ /2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık % 5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Merkezden beslemeli yarım dalga dipol antenin empedansı kaç Ω'dur?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Bir vericinin çıkış gücü 100 Watt'tır. Bu vericiye; kazancı 11 dB olan bir anten, 1dB kaybı olan koaksiyel kablo ile bağlandığında anten çıkış gücü (ERP) kaç watt'tır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

VHF ve UHF radyo sinyalleri hangi tür radyasyondur?

Correct! Wrong!

Siz iletim yapıyorken birisi kaza ile anteninize dokunursa ne olabilir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Gece boyunca iyonosferde kaç f tabakası bulunur?

Correct! Wrong!

Bir amplifikatör devresinin girişindeki sinyal değeri 500 mW, çıkışındaki sinyal değeri 50 W ise bu devrenin güç kazancı kaç dB' dir?

Correct! Wrong!

Bir bobinin değeri 100 mH'dir. Bu bobin 220V gerilim altında 50 Hz'lik bir frekansta ne kadar Reaktans gösterir. (π=3)

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM) verici katlarından değildir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Correct! Wrong!

Varaktör diyot ne tip diyottur?

Correct! Wrong!

Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde “Beyz-Emiter” gerilim değeri nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır? I- Emiter II- Gate III- Kollektör IV- Konnektör V- Beyz VI- Osilatör

Correct! Wrong!

Elektronik devrelerde “Phase Locked Loop” (PLL) devresi hangi amaçla kullanılır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?

Correct! Wrong!

Ara frekans (IF) değeri 10.5Mhz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 Mhz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?

Correct! Wrong!

Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?

Correct! Wrong!

Bir radyo dalgasının dalga boyunun frekansı ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Correct! Wrong!

Frekansı metre olarak dalga boyuna çeviren formül aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alternatif bir akımı, düşük voltajlı doğru bir akıma dönüştürmek için hangi cihaz kullanılır?

Correct! Wrong!

Her bataryanın aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü sağlar?

Correct! Wrong!

Bir bataryadan mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ölçme birimlerinden hangisi RF radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için kullanılır?

Correct! Wrong!

2 ohm‟ luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

Correct! Wrong!

10 ohm‟ luk bir rezistansın içinden 2 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

Correct! Wrong!

100 ohm‟ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 200 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

Correct! Wrong!

24 ohm‟ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 240 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

Correct! Wrong!

Bir DC devresindeki elektrik gücünü ölçmek için hangi formül kullanılır?

Correct! Wrong!

13.8 DC volt'luk bir voltaj ve 10 amperlik bir akım ne kadarlık bir güç anlamına gelir?

Correct! Wrong!

Voltajın 120 volt DC ve akımın 2.5 amper olduğu bir devrede ne kadarlık bir güç kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Gönderim yaparken, vericiniz tarafından kaç watt çekildiğini nasıl belirlersiniz?

Correct! Wrong!

Kaç mili amper, 1.5 ampere eşittir?

Correct! Wrong!

1.500.000 Hertz'de salınan bir telsiz sinyalinin frekansını belirlemenin bir diğer yolu nedir?

Correct! Wrong!

Genel anlamıyla, duran dalga oranı (SWR) nedir?

Correct! Wrong!

Bir mikrovolt kaç volttur?

Correct! Wrong!

Yönlendirilmiş anten nedir?

Correct! Wrong!

Gürültülü bir bölgede, sinyalleri almanıza yardımcı olması için sıradan bir hoparlör yerine ne kullanabilirsiniz?

Correct! Wrong!

Haberleşme teçhizatı için ayarlı bir güç kaynağı kullanmanın sebebi nedir?

Correct! Wrong!

Parazit yayınları azaltmak için filtre nereye yerleştirilmelidir?

Correct! Wrong!

Yarım dalgalı çift kutup antenin fiziksel boyutu çalışma frekansıyla nasıl değişir?

Correct! Wrong!

Hangi yayım türü en dar band genişliğine sahiptir?

Correct! Wrong!

Tek yan bantlı ses sinyalinin yaklaşık bant genişliği nedir?

Correct! Wrong!

Mobil olarak çalıştırıldığında iyi bir verim sunan ve kolayca kurulup kaldırılabilen anten türü hangisidir?

Correct! Wrong!