Amatör Uydular Üzerinden Haberleşmeye Ne Dersiniz

İngilizce kısaltması OSCAR (Orbitting Satellite Carrying Amateur Radio) olan amatör telsiz cihazı taşıyan yörüngesel uyduların ilki (OSCAR-1) 1961 yılında uzaya gönderilmiştir. Bu uydular amatör telsizcilerin farklı modülasyon tiplerinde ses ve veri transferi yaparak haberleşmelerini sağlayan donanıma sahiptir. Teknolojik gelişmelerle birlikte amatör telsizciler tarafından tasarlanarak uzaya gönderilen bu uyduların sayısı artmış ve bu haberleşme yöntemi amatör telsizciler arasında daha yaygın hale gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda amatör telsizciliğe ve amatör uydular üzerinden haberleşmeye duyulan ilginin artması nedeniyle bu konuda bir makale hazırlamayı yararlı bulduk. Bu makale ile bir amatör telsizcinin el telsizini ve kendi yapacağı bir anteni kullanarak binlerce kilometre mesafe ile nasıl görüşebileceğini basit bir dille anlatmaya çalışacağız. Bu makalede amatör uydularla ilgili genel bilgileri, amatör uydu haberleşmesinde kullanabileceğiniz düşük maliyetli ve basit bir antenin nasıl yapılacağını, el telsizi ile  binlerce kilometre mesafeyle nasıl görüşülebileceğini öğrenmiş olacağız.