OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 20/11/2022 tarihinde, saat: 10:00 ‘da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 27/11/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin mail yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:
1) Açılış ve yoklama
2) Divan heyetinin seçilmesi
3) Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
4) Dilek ve temenniler
5) Kapanış