Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler Taslağı Hakkında Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) amatör telsizcilerinde tabi olduğu ilgili yönetmeliğin teknik detaylarını barındıran “FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEKNİK ÖLÇÜTLER” dokümanını yenilemek üzere taslak olarak kamuoyu görüşüne sunmuştur. Söz Konusu taslak doküman ve görüş bildirme formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Görüş bildirmek isteyen amatör telsizciler linkteki görüş bildirim formunu 21.04.2021 tarihine kadar mfp@btk.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

https://www.btk.gov.tr/kamuoyu-gorusleri/ftm