A-B- Sınıfı İşletme Soru Bankası

0%

Greenwich‟te tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?

Correct! Wrong!

RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade eder?

Correct! Wrong!

Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan “Burası TA2CP” gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?

Correct! Wrong!

Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (CONTEST) gayesi nedir?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?

Correct! Wrong!

IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda haberleşme yapılması hatalı olur?

Correct! Wrong!

Amatör tekrarlayıcı (Repeater / Röle) istasyonları ne amaçla kullanılır?

Correct! Wrong!

Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?

Correct! Wrong!

144.0 – 144.1 Mhz‟ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

Correct! Wrong!

Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

Correct! Wrong!

QRS kodunun anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK‟nın hecelemesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

Correct! Wrong!

Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslararası saat sistemi kullanılır?

Correct! Wrong!

Simplex çalışma sisteminde, aynı anda:

Correct! Wrong!

Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?

Correct! Wrong!

Verici çıkış test ve kontrolleri sırasında, havada gereksiz karıştırmalara sebep olmamak için ne kullanılır?

Correct! Wrong!

Türkiye‟deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan “IARU ZONE 20” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Correct! Wrong!

Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?

Correct! Wrong!

TA2EX/3 çağrı işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Telsiz telgraf haberleşmesinde “beni duyabiliyor musunuz?” sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle ifade edilir?

Correct! Wrong!

Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Radyo sinyallerinin yayılmasında kullanılan kritik açı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Çağrı işaretinin başında DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz telgraf haberleşmesi için istasyon açıldığında yapılacak ilk işlem:

Correct! Wrong!

Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN ( yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

Telsiz haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Telsiz telgraf haberleşmesinde “istasyonunuzun tam olarak yeri neresidir” sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile sorulur?

Correct! Wrong!

RTTY kısaltması neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

QSL kartları ne için kullanılır?

Correct! Wrong!

Amatör telsizciler tarafından kullanılan telgraf kodu hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir transmisyon hattı çeşididir?

Correct! Wrong!

20 m amatör bandı hangi frekans aralığındadır?

Correct! Wrong!

Herhangi bir alıcının S metre‟sinde okunan değer neyi belirler?

Correct! Wrong!

Bir elektromağnetik dalganın polarizasyonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Correct! Wrong!

İstenmeyen radyasyonların ayarlanmış bir antenden yayılma riskini minimum yapabilmek için ne yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

435 Mhz de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir. Bunun neticesinde TV de:

Correct! Wrong!

HF çalışması, yakınındaki bir TV alıcısını enterfere edebilir. Enterferensa neden olan sinyaller aşağıdakilerden hangisiyle TV ye ulaşır?

Correct! Wrong!

CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?

Correct! Wrong!

Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne kadar uzağa yetiştirilmelidirler?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Greenwich‟te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

Correct! Wrong!

30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

Correct! Wrong!

Frekansı değiştirdiğinizi belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

Correct! Wrong!

Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız, ne yapmalısınız?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadece uzak mesafe istasyonlarında genel bir çağrıdır?

Correct! Wrong!

“CQ contest CQ contest this is TA2KA” gibi bir çağrı hangi anlama gelir?

Correct! Wrong!

TB3CTR‟nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

Correct! Wrong!

VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde gerçekleşir?

Correct! Wrong!

Crossband ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?

Correct! Wrong!

VK çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika‟ya aittir?

Correct! Wrong!

OSCAR kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

SK4UZ çağrı işaretinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıldır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ulusal saati ifade eder?

Correct! Wrong!

QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde “meşgulüm” ifadesinin Q kodu karşılığıdır?

Correct! Wrong!

1810 -1850 Khz frekans bandı, hangi sınıf amatör telsizciler için verilmiştir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA1BT gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan bir başka yerde saat kaç olacaktır?

Correct! Wrong!

31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra‟da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?

Correct! Wrong!

14 Mhz amatör bandını tek başına kullanabilme izni, hangi sınıf amatör telsizcilik belgesi sahiplerine tanınmıştır?

Correct! Wrong!

B sınıfı amatör telsizcinin kullanamayacağı frekanslar aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA6YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

AFET kelimesinin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

Correct! Wrong!

“Uplink” kavramı neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “Radyo yayın enterferansı” anlamına gelir?

Correct! Wrong!

PY çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

QSX‟ in uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

QRT kodunun manası nedir?

Correct! Wrong!

QRZ kodunun manası nedir?

Correct! Wrong!

73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama karşılık gelir?

Correct! Wrong!

10100 - 10150 Khz frekans bandına müsaade edilen azami çıkış gücü (PEP) ne kadardır?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB3CCW gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

Correct! Wrong!

40 m bandı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?

Correct! Wrong!

TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

LA çağrı işareti ön eki hangi ülkeye aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya‟ya aittir?

Correct! Wrong!

BTK‟ nın uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

Correct! Wrong!

İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?

Correct! Wrong!

Amatör istasyonunuzu bir “SOS” veya “MAYDAY” sinyali göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “selamlar” anlamına gelmektedir?

Correct! Wrong!

Greenwich‟de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

Correct! Wrong!

Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerek olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?

Correct! Wrong!

Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu onaylatmak için gönderilen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book) aşağıda belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur?

Correct! Wrong!

QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

CALL SİGN kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

QSV kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

QRZ kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

MAYDAY kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

Correct! Wrong!

MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir?

Correct! Wrong!

Herhangi bir istasyon çağrıldığında ve bağlantı kurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Correct! Wrong!

LZ çağrı işareti aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Avrupa kıtasına aittir?

Correct! Wrong!

Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısalmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısalması neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

TELSİZ kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre açılımı nedir?

Correct! Wrong!

QSY‟ nin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde kullanılan „BK‟ kısaltması ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

UR‟ kısaltmasının anlamı nedir?

Correct! Wrong!

A sınıfı belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810 - 1840 Khz band aralığındaki verici çıkış gücü ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

A1A‟ nın anlamı nedir?

Correct! Wrong!

J3E‟ nin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

6 metre band içindeki frekans hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?

Correct! Wrong!

20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılabilir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde AZOT kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde SAYI kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde YENİ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde NOTA kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde GRUP kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde FİLE kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde BARAJ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde ONUR kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde TAH kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde ESKİ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

Mors alfabesinde AK kelimesinin açılımı nedir?

Correct! Wrong!

7000 – 7100 Khz Frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisindedir?

Correct! Wrong!

VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?

Correct! Wrong!

Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Amatör Telsiz Hizmetinin beş amacından iki tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?

Correct! Wrong!

Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

Correct! Wrong!

3.5 Mhz‟de hangi amatör band kullanılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır?

Correct! Wrong!

Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz?

Correct! Wrong!

Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?

Correct! Wrong!

Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?

Correct! Wrong!

CQ‟ nun bir çağrısına cevap verirken neyi göndermelisiniz?

Correct! Wrong!

50.0 – 50.1 Mhz‟ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

Correct! Wrong!

Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

PSK ne demektir?

Correct! Wrong!