MİSYONUMUZ

Kesintisiz iletişim yollarından biri olan amatör telsizcilik alanında çalışmalar yaparak insanlığa fayda sağlamak.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi yönüyle amatör telsizciliğin geliştirilmesine ve yaygınlaştırmasına öncülük eden bir kuruluş olmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

HUKUKA VE ETİK KURALLARA UYUM

AKRAD yönetimi ve üyeleri yaptıkları her faaliyette amatör telsizciliğin dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş kurallarına ve amatörlük ruhuna uygun hareket ve amatörleri sürekli teşvik eder. Amatörlerle ilgili mevzuatın gelişmesine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunurlar.

ÖZGÜRLÜK

AKRAD yapmış olduğu çalışmalarda istişare ve gönüllülük gibi ortak değerlere önem verir, bununla birlikte nihai kararları kendi içinde özgürce alır ve uygular. Paydaşlardan gelen fikir ve önerileri kendi temel değerleri ışığında değerlendirir.

ÖZGÜNLÜK

AKRAD faaliyetlerinde özgünlüğe, öncü çalışmalara, verimliliğe ve yenilikçi olmaya önem verir.

GÜVENİLİRLİK

AKRAD gerek paydaşları gerek dünya amatörleri ile yapmış olduğu ortak çalışmalarda, bu kişiler üzerinde güvenilir STK duygusunun oluşması için gerekli çalışmaları yapar. Her türlü çatışmadan özenle kaçınır, paydaşlar ve amatörler arasında önyargısız ve tarafsız davranır.

DEĞİŞİM VE GELİŞİME AÇIKLIK

AKRAD gelişen amatör telsizcilik yöntemleri konusunda sürekli eğitimler düzenler, eğitimlerini uygulamalarla pekiştirir. Amatörlük sahasındaki değişim ve gelişimi takip eder. Amatörlüğe teşvik edici çalışmalar yapar.

İNSANİ DEĞERLERE BAĞLILIK VE İŞBİRLİĞİ

AKRAD insanların varoluş temelinde sahip olduğu temel ortak değerlere önem vererek iyi niyet kuralları çerçevesinde işbirlikleri yapar, paylaşımcıdır.

GÖNÜLLÜLÜK VE AMATÖRLÜK RUHU

Amatör telsizcilik çalışmaları gönüllü katkı ve amatörlük ruhu ile yürüyen çalışmalar olduğu için bu sınırlar içinde kalmaya özen gösterilir.