Telsizlerin Çalışma Prensibi

Arada herhangi bir kablo bağı bulunmadan ve noktadan noktaya radyo dalgaları ile ses ve data sinyalleri taşınır.

Ses dalgaları mikrofonlar tarafından alınarak elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyaller vericilerde özel frekanslı ve taşıyıcı elektro manyetik dalgalar ile birleştirilerek verici antenler ile her yöne yayınlanır.

Alıcı telsiz radyo sinyallerini alarak sese dönüştürür.