TELSİZİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Arada herhangi bir kablo bağı bulunmadan ve noktadan noktaya radyo dalgaları ile ses ve data sinyalleri taşınır. 

Ses dalgaları mikrofonlar tarafından alınarak elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyaller vericilerde özel frekanslı ve taşıyıcı elektro manyetik dalgalar ile birleştirilerek verici antenler ile her yöne yayınlanır.

SIMPLEX GÖRÜŞME

İki telsizin doğrudan doğruya aynı frekans üzerinden haberleşmesidir. Görüşmeler arada mesafe olmadan telsizden telsize yapılır. Bu tür görüşmelere simpleks (yakın kanal görüşme) adı verilir. Bu türde görüşme, cihazların menzili ile sınırlıdır.

Özellikle bulunulan alan ile doğru orantılı olan Telsiz haberleşmesinde, yükseklik, açık alan, arazi koşulları ve hava durumu mesafeyi olumlu veya olumsuz etkileyebilir.

Bu koşullarda kullanılan el, araç veya Sabit Merkez telsiz kullanımı yine görüşülecek mesafe ile doğru orantılıdır. El telsizlerinin mesafesi çok daha kısadır.

RÖLE YARDIMIYLA GÖRÜŞME

El cihazları ile uzun mesafede görüşme yapabilmenin tek yolu röle yardımıyla görüşmektir. Röle istasyonları olabildiğince yüksek tepelere konuşlandırılır. Röle, kendisine ulaşan bilgiyi frekansını değiştirerek eş zamanlı olarak yeniden yayınlar. Alandaki telsizler birbirleri ile direk görüşemez; rölenin tekrarladığı bilgileri alabilir. Bu sayede birbirini doğrudan göremeyen cihazların haberleşebilmesi de mümkün olur. Röle istasyonu, gelen sinyali belirli bir frekanstan alır. El cihazına kıyasla çoğunlukla daha güçlü olarak başka bir frekanstan yayınlar. Alma ve gönderme işlemi, alma- gönderme frekans çifti kullanılarak yapılır. (RX-TX) 

Örneğin; Gönderme RX: 145.000 – Alma TX: 145.600

Kapsama alanı rölenin gücüne, konumuna ve coğrafik koşullara bağlıdır. Röle üzerinden haberleşme yapacak istasyon sayısı çok olduğunda, röle frekanslarının mecbur kalınmadıkça haberleşme için kullanılmaması ve temel olarak buluşma noktası olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle birbiri ile doğrudan haberleşme menzili içinde bulunan amatörler, simpleks frekanslarda haberleşmeyi tercih etmelidir.