HF Bandında Radyo Frekansları

Düşük frekanslı dalgaların sahip oldukları enerji iyonosferin D tabakası tarafından emilir. Dalgaların kırılması E ve F tabakasında gerçekleşir. Yüksek frekanslı dalgalar ise az bir emilim ile D tabakasını geçer. Bu dalgalar E ve F tabakasında iyonize ortam tarafından kırılarak yeryüzüne geri döner. D tabakası gündüz saatlerinde oluşur.

Gündüz saatlerinde düşük frekanslarda görüşülemez. Gece saatlerinde ise D tabakası oluşmadığından gök dalgaları ile daha geniş bir frekans bandında haberleşme yapmak mümkün olur. Dalganın iyonosfere giriş açısı kırılma üzerinde etkilidir. Gök dalgası kırılıp yeryüzüne ulaştığında yeterli enerjisi varsa tekrar iyonosfere döner. Bu yansıma dalganın enerjisine göre tekrarlanır. Bu sayede binlerce kilometre uzaklık ile görüşmek mümkün olur.