Derneğimiz amatör telsizciliğe gönül veren bir grup amatör telsizci tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara’ da kurulmuştur.

Derneğimizin Amaçları;
– Olağan ve olağanüstü durumlarda kesintisiz ve sağlıklı haberleşmeyi sağlamak,
– “İyilerle, Birlikte, Sevgiyle” düsturu gereğince amatör telsizci belgesine sahip kişi sayısını arttırmak,
– Amatör telsizcilerin bilgi ve beceri seviyesini arttırmak,
– Afet haberleşmesini koordine eden resmi kuruluşlarla protokoller yapmak,
– Olağanüstü bir duruma hazırlık için telsiz çevrimlerini düzenli yapmak,
– Röle ile şehir içi yakın mesafe, HF yardımıyla uzak mesafe haberleşme yeteneğini geliştirmek,
– İnternet tabanlı iletişim sistemi olan Echolink programından yararlanarak iller arasında irtibat kurmak,