Elektromanyetik Dalgaların Yolları

Radyo dalgaları boşlukta doğrusal bir yol izleyerek ışık hızı ile yayılır. Elektromanyetik dalgalar ışık dalgalarına benzer şekilde davranır. Işığın hızı saniyede 300.000 kilometredir. Dünyanın çevresinin uzunluğu 40.000 km’ dir. Buna göre ışık bir saniyede Dünyanın çevresini 7,5 defa dolanabilir. Yeterli güç ve diğer uygun koşullar sağlandığında telsizimizle Dünyanın öbür ucundaki bir amatör telsiz istasyonuna anında ulaşmamız mümkün olabilir.

Elektromanyetik dalgalar bu hareketleri boyunca yolları üzerinde bulunan birçok faktörden etkilenir, yansımaya ve kırılmaya uğrar. Bir elektromanyetik dalgayı oluşturmak için enerji harcanması gereklidir. Enerji taşırlar ve elektromanyetik dalgayı soğuran cisimler ısınır. Hızları ortamdan etkilenir. Elektromanyetik dalgaların gücüne bağlı olarak mesafe uzadıkça etkisi azalır.

Radyo Dalgaların İzlediği Yol

Radyo dalgası antenden ayrıldıktan sonra havaya doğru yol alır bu hareketleri boyunca yolları üzerinde bulunan birçok şeyden etkilenir. Antenin bir kısmı yeryüzüne doğru bir kısmı gökyüzüne yol alır. Bunlara yer dalgaları ve gök dalgaları denir. Yer dalgaları yeryüzünden noktadan noktaya direk olarak, yansıyarak ve yüzey üzerinden gider.

  • Antenden çıktıktan sonra direk alıcıya ulaşan dalgaya DİREK DALGA
  • Herhangi bir yerden yansıyarak ulaşır bu dalgaya da YANSIYAN DALGA
  • Dalganın bir bölümü yeryüzü boyunca ilerler bu dalgaya YÜZEY DALGASI
  • Antenden çıkan dalganın yukarı doğru hareket eden kısmı ise GÖK DALGASI