Elektromanyetik Dalgalar

Telsizle haberleşmede elektromanyetik dalgalar taşıyıcılık görevi görürler. Telsiz taşıma işlemini yapan araçtır. Gönderim yapan (TX konumunda) telsiz, sesimizi elektromanyetik dalgalara bir nevi bindirir ve iletir. Bu işleme modülasyon denir. Alıcı telsiz (RX konumunda) ise elektromanyetik dalga ile birlikte olan sesi ayırarak hoparlörden işitmemizi sağlar. Bu işleme ise demodülasyon denir. Bu işlemi deniz dalgaları ile karşı sahile malzeme taşıyan tekneye benzetebiliriz. Tekneye ne konursa dalgalar onu karşı sahile götürür. Bu malzeme ses, görüntü veya başka bir analog ya da dijital veri olabilir.

Ses iletimi haricinde günlük olarak kullandığımız birçok üründe elektromanyetik dalgalardan faydalanıyoruz. Radyo-TV yayınları, GSM, uzaktan kumanda cihazları, modemler, mikrodalga ısıtıcılar, drone, kablosuz veri gönderen cihazları bunlara örnek olarak verebiliriz. Sağlıkta görüntüleme teknolojileri vb. X-ray cihazları RF teknolojileri kullanılmaktadır. Sanayide kaynak ve malzemelerin tahribatsız muayenesi için radyografinin kullanılır. Uzay teleskobu, uydularla iletişim konularında bu teknolojiden faydalanılır.

Ayrıca RF (radyo frekans) teknolojileri savunma ve güvenlik alanında radar, elektronik harp, askeri haberleşme ve uzay uygulamalarının temelini oluşturuyor. Bu teknolojilere sahip olmak milli güvenliğimiz açısından da hayati önem arz etmektedir.

Durgun bir suya taş atıldığında suda dalgaların oluştuğu görürüz. Suya atılan taş büyüdükçe dalganın boyu ve ulaşacağı mesafe de uzar ve bir müddet sonra dalganın etkisi kaybolur. Teorik olarak elektromanyetik dalgalarının hareketi de bu harekete benzerlik gösterir.

 

Dalga Boyu-Frekans

Bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans denir. Hz ile isimlendirilir.

Dalga boyu iki tepe noktası arasındaki mesafeye verilen isimdir. Lamda (λ) harfi ile gösterilmektedir.

Dalga boyu frekans ile ters orantılıdır, dolayısıyla dalga boyu uzadıkça frekans azalır. Dalga boyu ışık hızının frekansa bölünmesi ile bulunur.