Amatör Telsizci Kimdir?

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün verdiği lisanslarla, yurt içi ve yurt dışı ile, kendilerine ayrılan frekans bantlarından birinden, izin verilen modülasyon tiplerinden herhangi birini kullanarak haberleşen ve bunu hobi olarak yapıp bundan hiçbir menfaat sağlamayan kişilere verilen addır.

 

Neden Amatör Telsizci Olunur?

 

Amatör telsizci olursanız çevrenizle bir frekans üzerinden (simplex) veya tekrarlayıcı istasyonlar (röle)sayesinde diğer amatörlerle herhangi bir ücret ödemeden mükemmel ve kesintisiz görüşmeler yapabilirsiniz.

Amatör telsizcilik sizinle aynı tür ilgi alanları olan Dünyanın bir başka yerindeki milyonlarca amatörden biri ile bağlantı kurmanızı sağlayacak sosyal bir hobidir.

 

Nasıl Amatör Telsizci Olunur?

Amatör telsizcilik için, aynen sürücü belgelerinde olduğu gibi, bir belge alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun nedeni amatör telsiz istasyonu işletebilmek için belirli bir bilgi birikimi bulunmasının gerekliliğidir.

Amatör telsiz operatörü olmak için temel elektronik, istasyon işletime bilgisi, kanun ve yönetmelikler gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olmak gerekir.

Amatör telsizcinin en iyi bilmesi gereken konulardan biri de bir doğal afetler ve olağanüstü durumlarda yapılması gerekenlerdir. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapılan sınavlara giren ve başarılı olan kişilere “Amatör Telsizci Belgesi” verilir. Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce KEGM’ nün internet sayfasından duyurulur. Gerekli durumlarda KEGM sınav açabilir. Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur. Reşit olmayanların Veli/Vasi izni olması gerekmektedir.

Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir. Sınav giriş ücretinde KEGM’ce Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.